hrvatski english deutsch

Stezač za prekid protoka

Tip: ST 25, 32, 63

 

 

Tehnička izvedba:

Stezač za prekid protoka sastoji se iz okvira izrađenog u varenoj izvedbi, sastavljenog iz bočnih konzola spojenih na
jednom kraju nosačem iz kvadratnog čelika s urezanim navojem – maticom. Bočne konzole imaju završetak u obliku kuke,
u koji pristaje potporni valjak. Stezni vijak-vijčano vreteno prolazi kroz maticu i nosi na jednom kraju stezni valjak, a na
drugom polugicu za stezanje. Potporni valjak ima na krajevima četvrtaste ureze, koji dosjedaju u kuke na konzoli, te
kvadratne graničnike koji uz gornji rub nose oznaku vanjskog promjera PE cijevi koja se steže, čemu kod postave treba
posvetiti posebnu pažnju.
Okvirna konzola i vijak s polugicom izrađeni su iz čelika Č.0361, te pocinčani radi zaštite od korozije.

 

Certifikati:

Tvornička svjedodžba prema europskoj normi HRN EN 10204 / 3.1

 

Primjena:

Stezači za prekid protoka omogućuju brži prekid protoka na polietilenskim cjevovodima iz PE 80 i PE 100, dimenzije
od d=16, 20, 25, 32 do d=63 mm, radnih tlakova do 10,0 bara za plin i 16,0 bara za vodu.